สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 73736 ฉ.1 73637 ฉ.2 73738 ฉ.3
ISBN 978-974-7727-66-1
เลขหมู่ 923.1593 ส876ต 2555
ชื่อคน
 • สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
 • ชื่อเรื่อง
 • ตามรอยพ่อ ก-ฮ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สารคดี 2556
  บรรณลักษณ์ 408 หน้า 250 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
 • ตามรอยพ่อ ก-ฮ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A73736  923.1593 ส876ต 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  92A73737  923.1593 ส876ต 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  92A73738  923.1593 ส876ต 2555 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9279]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver