สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 73700 ฉ.1 73701 ฉ.2 73702 ฉ.3
ISBN 978-616-207-9085
เลขหมู่ 915.19 ช-613- 2557
ชื่อเรื่อง
 • อิตาลี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์ 2557
  บรรณลักษณ์ 129 บาท
  ชื่อชุด
 • seirvivor มีไว้ไปไหนก็รอด
 • หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อิตาลี
 • seirvivor มีไว้ไปไหนก็รอด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  91A73700  915.19 ช-613- 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  91A73701  915.19 ช-613- 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  91A73702  915.19 ช-613- 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9303]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver