สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 73791 ฉ.1 73792 ฉ.2 73793 ฉ.3 73794 ฉ.4 73795 ฉ.5
ISBN 978-616-361-064-5
เลขหมู่ 371.27 ท533ฉ 2557
ชื่อคน
 • ทีมติวเตอร์เกียรตินิยม ม.เชียงใหม่
 • ชื่อเรื่อง
 • ฌแลยข้อสอบโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557 รวมสายวิทย์และสายศิลป์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2557
  บรรณลักษณ์ 393 หน้า 280 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ทีมติวเตอร์เกียรตินิยม ม.เชียงใหม่
 • ฌแลยข้อสอบโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557 รวมสายวิทย์และสายศิลป์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  37A73791  371.27 ท533ฉ 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  37A73792  371.27 ท533ฉ 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  37A73793  371.27 ท533ฉ 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  37A73794  371.27 ท533ฉ 2557 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  37A73795  371.27 ท533ฉ 2557 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9333]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver