สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 73856 ฉ.1 73857 ฉ.2 73858 ฉ.3 73859 ฉ.4 73860 ฉ.5
ISBN 978-616-374-397-8
เลขหมู่ 530 ส854ต 2557
ชื่อคน
 • สุรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
 • ชื่อเรื่อง
 • ติดหมอ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สามสดา 2557
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
 • ติดหมอ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  53A73856  530 ส854ต 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  53A73857  530 ส854ต 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  53A73858  530 ส854ต 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  53A73859  530 ส854ต 2557 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  53A73860  530 ส854ต 2557 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9337]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver