สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 73861 ฉ.1 73862 ฉ.2 73863 ฉ.3 73864 ฉ.4 73865 ฉ.5
ISBN 978-616-200-467-4
เลขหมู่ 500 ศ-431-I 2557
ชื่อคน
 • ศิณาพร แสงใส
 • ชื่อเรื่อง
 • Inspire คณิตศาสตร์ ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100
 • พิมพลักษณ์ นนทบุรี ไอดีซี 2547
  บรรณลักษณ์ 512 หน้า 275 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ศิณาพร แสงใส
 • Inspire คณิตศาสตร์ ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50A73861  500 ศ-431-I 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  50A73862  500 ศ-431-I 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  50A73863  500 ศ-431-I 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  53A73864  500 ศ-431-I 2557 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  53A73865  500 ศ-431-I 2557 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9338]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver