สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 73806 ฉ.1 73807 ฉ.2 73808 ฉ.3 73809 ฉ.4 73810 ฉ.5
ISBN 978-616-335-558-1
เลขหมู่ 371.262 ส-848-G 2557
ชื่อคน
 • สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า
 • ชื่อเรื่อง
 • GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์โนเบิ้ล 2557
  บรรณลักษณ์ 204 หน้า 180 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า
 • GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  37A73806  371.262 ส-848-G 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  37A73807  371.262 ส-848-G 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  37A73808  371.262 ส-848-G 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  37A73809  371.262 ส-848-G 2557 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  37A73810  371.262 ส-848-G 2557 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9341]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver