สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 73846 ฉ.1 73847 ฉ.2 73848 ฉ.3 73849 ฉ.4 73850 ฉ.5
ISBN 978--616-374-382-4
เลขหมู่ 420.76 พ-653-G 2557
ชื่อคน
 • พิเชฐ ด่านไทยนำ
 • ชื่อเรื่อง
 • GET อังกฤษ พิชิต GOAL
 • พิมพลักษณ์ นครปฐม ฟิสิกส์เซนเตอร์ 2557
  บรรณลักษณ์ 272 หน้า 250 บาท
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พิเชฐ ด่านไทยนำ
 • GET อังกฤษ พิชิต GOAL
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A73846  420.76 พ-653-G 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A73847  420.76 พ-653-G 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A73848  420.76 พ-653-G 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42A73849  420.76 พ-653-G 2557 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  42A73850  420.76 พ-653-G 2557 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9347]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver