สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 73896 ฉ.1 73897 ฉ.2 73898 ฉ.3 73899 ฉ.4 73900 ฉ.5
ISBN 978-616-374-134-9
เลขหมู่ 510 ณ-321-A ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • ณัฐ อุดมพาณิชย์
 • ชื่อเรื่อง
 • AXIOMS
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 259 หน้า 290 บาท
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ณัฐ อุดมพาณิชย์
 • AXIOMS
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  51A73896  510 ณ-321-A ม.ป.ป. ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  51A73897  510 ณ-321-A ม.ป.ป. ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  51A73898  510 ณ-321-A ม.ป.ป. ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  51A73899  510 ณ-321-A ม.ป.ป. ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  51A73900  510 ณ-321-A ม.ป.ป. ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9354]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver