สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 73956 ฉ.1 73957 ฉ.2 73958 ฉ.3
ISBN 978-974-414-347-1
เลขหมู่ 420.76 ส867พ 2557
ชื่อคน
 • สุรีรัตน์ ทอมอินทร์
 • ชื่อเรื่อง
 • พิชิต TU-GET 900++
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นิสคิต 2557
  บรรณลักษณ์ 174 หน้า 220 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุรีรัตน์ ทอมอินทร์
 • พิชิต TU-GET 900++
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A73956  420.76 ส867พ 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A73957  420.76 ส867พ 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A73958  420.76 ส867พ 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9369]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver