สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 74002 ฉ.1 74003 ฉ.2 74004 ฉ.3 74005 ฉ.4 74006 ฉ.5 74007ฉ.6 74008 ฉ.7 74009 ฉ.8 74010 ฉ.9 74011 ฉ.10
ISBN 978-974-432-928-8
เลขหมู่ 895.9112 ส282ฉ 2557
ชื่อคน
 • สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา
 • ชื่อเรื่อง
 • ฉันทลักษณ์ ม.1-2-3
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ภูมิบัณฑิต 2557
  บรรณลักษณ์ 164 หน้า 99 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา
 • ฉันทลักษณ์ ม.1-2-3
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A74002  895.9112 ส282ฉ 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A74003  895.9112 ส282ฉ 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A74004  895.9112 ส282ฉ 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  89A74005  895.9112 ส282ฉ 2557 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  89A74006  895.9112 ส282ฉ 2557 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  89A74007  895.9112 ส282ฉ 2557 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  89A74008  895.9112 ส282ฉ 2557 ฉ.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  89A74009  895.9112 ส282ฉ 2557 ฉ.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  89A74010  895.9112 ส282ฉ 2557 ฉ.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  89A74011  895.9112 ส282ฉ 2557 ฉ.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9375]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver