สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 74055 ฉ.1 74056 ฉ.2 74057 ฉ.3
ISBN 978-616-04-1858-9
เลขหมู่ 895.91301 W-812-K 2014
ชื่อคน
 • WaenKaew
 • ชื่อเรื่อง
 • Kaew the Naughty
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2014
  บรรณลักษณ์ 320 หน้า 295 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • WaenKaew
 • Kaew the Naughty
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A74055  895.91301 W-812-K 2014 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A74056  895.91301 W-812-K 2014 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A74057  895.91301 W-812-K 2014 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9389]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver