สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40238,ฉ1 40351,ฉ2 40352,ฉ3
เลขหมู่ ร.ส. ช212ป 2537
ชื่อคน
 • ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ป่าอาเพศ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บ้านหนังสือ 2537
  บรรณลักษณ์ 190 หน้า 65 บาท
  --- บริจาค
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์
 • ป่าอาเพศ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  SC40238   ร.ส. ช212ป C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  SC40351   ร.ส. ช212ป C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  SC40352   ร.ส. ช212ป C.3  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [94]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver