สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 39048,ฉ1 39049,ฉ2 39050,ฉ3 39051,ฉ4 39052,ฉ5 39053,ฉ6 39054,ฉ7 39055,ฉ8 39056,ฉ9 39057,ฉ10 39058,ฉ11 39059,ฉ12 39060,ฉ13 39061,ฉ14 39062,ฉ15 44981,ฉ16 44982,ฉ17 44983,ฉ18 44984,ฉ19 44985,ฉ20 44986,ฉ21 44987,ฉ22 44988,ฉ23 44989,ฉ24 44990,ฉ25 44991,ฉ26 44992,ฉ27 44993,ฉ28 44994,ฉ29 44995,ฉ30 44996,ฉ31 44997,ฉ32 44998,ฉ33 44999,ฉ34 45000,ฉ35 45001,ฉ36 45002,ฉ37 45003,ฉ38 45004,ฉ39 45005,ฉ40 45006,ฉ41 45007,ฉ42 45008,ฉ43 45009,ฉ44 45010,ฉ45 45011,ฉ46 45012,ฉ47 45013,ฉ48 45014,ฉ49 45015,ฉ50 45016,ฉ51 45017,ฉ52 45018,ฉ53 45019,ฉ54 45020,ฉ55 45021,56 45022,ฉ57 45023,ฉ58 45024,ฉ59 45025,ฉ60 45026,ฉ61 45027,ฉ62 45028,ฉ63 45029,ฉ64 45030,ฉ65 45031,ฉ66 45032,ฉ67 45033,ฉ68 46987,ฉ69 46988,ฉ70 46989,ฉ71 46990,ฉ72 46991,ฉ73
เลขหมู่ R ล16ต 2529
ชื่อคน
 • ลมุล รัตตากร
 • ชื่อเรื่อง
 • ตามล่า
 • ครั้งที่พิมพ์
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิช 2529
  บรรณลักษณ์ 227 หน้า 32 บาท
  --- ซื้อ
  เพิ่มบุคคล
 • ธีโอดอร์ เจ.วอลเดด, ผู้แต่ง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ลมุล รัตตากร
 • ตามล่า
 • ธีโอดอร์ เจ.วอลเดด, ผู้แต่ง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  RES39048   R ล16ต C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  RES39049   R ล16ต C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  RES39050   R ล16ต C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  RES39051   R ล16ต C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  RES39052   R ล16ต C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  RES39053   R ล16ต C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  RES39054   R ล16ต C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  RES39055   R ล16ต C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  RES39056   R ล16ต C.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  RES39057   R ล16ต C.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11. [ ขอจอง ]  RES39058   R ล16ต C.11  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12. [ ขอจอง ]  RES39059   R ล16ต C.12  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13. [ ขอจอง ]  RES39060   R ล16ต C.13  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14. [ ขอจอง ]  RES39061   R ล16ต C.14  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15. [ ขอจอง ]  RES39062   R ล16ต C.15  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   16. [ ขอจอง ]  RES44981   R ล16ต C.16  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   17. [ ขอจอง ]  RES44982   R ล16ต C.17  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   18. [ ขอจอง ]  RES44983   R ล16ต C.18  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   19. [ ขอจอง ]  RES44984   R ล16ต C.19  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   20. [ ขอจอง ]  RES44985   R ล16ต C.20  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   21. [ ขอจอง ]  RES44986   R ล16ต C.21  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   22. [ ขอจอง ]  RES44987   R ล16ต C.22  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   23. [ ขอจอง ]  RES44988   R ล16ต C.23  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   24. [ ขอจอง ]  RES44989   R ล16ต C.24  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   25. [ ขอจอง ]  RES44990   R ล16ต C.25  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   26. [ ขอจอง ]  RES44991   R ล16ต C.26  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   27. [ ขอจอง ]  RES44992   R ล16ต C.27  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   28. [ ขอจอง ]  RES44993   R ล16ต C.28  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   29. [ ขอจอง ]  RES44994   R ล16ต C.29  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   30. [ ขอจอง ]  RES44995   R ล16ต C.30  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   31. [ ขอจอง ]  RES44996   R ล16ต C.31  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   32. [ ขอจอง ]  RES44997   R ล16ต C.32  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   33. [ ขอจอง ]  RES44998   R ล16ต C.33  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   34. [ ขอจอง ]  RES44999   R ล16ต C.34  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   35. [ ขอจอง ]  RES45000   R ล16ต C.35  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   36. [ ขอจอง ]  RES45001   R ล16ต C.36  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   37. [ ขอจอง ]  RES45002   R ล16ต C.37  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   38. [ ขอจอง ]  RES45003   R ล16ต C.38  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   39. [ ขอจอง ]  RES45004   R ล16ต C.39  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   40. [ ขอจอง ]  RES45005   R ล16ต C.40  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   41. [ ขอจอง ]  RES45006   R ล16ต C.41  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   42. [ ขอจอง ]  RES45007   R ล16ต C.42  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   43. [ ขอจอง ]  RES45008   R ล16ต C.43  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   44. [ ขอจอง ]  RES45009   R ล16ต C.44  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   45. [ ขอจอง ]  RES45010   R ล16ต C.45  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   46. [ ขอจอง ]  RES45011   R ล16ต C.46  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   47. [ ขอจอง ]  RES45012   R ล16ต C.47  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   48. [ ขอจอง ]  RES45013   R ล16ต C.48  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   49. [ ขอจอง ]  RES45014   R ล16ต C.49  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   50. [ ขอจอง ]  RES45015   R ล16ต C.50  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   51. [ ขอจอง ]  RES45016   R ล16ต C.51  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   52. [ ขอจอง ]  RES45017   R ล16ต C.52  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   53. [ ขอจอง ]  RES45018   R ล16ต C.53  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   54. [ ขอจอง ]  RES45019   R ล16ต C.54  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   55. [ ขอจอง ]  RES45020   R ล16ต C.55  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   56. [ ขอจอง ]  RES45021   R ล16ต C.56  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   57. [ ขอจอง ]  RES45022   R ล16ต C.57  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   58. [ ขอจอง ]  RES45023   R ล16ต C.58  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   59. [ ขอจอง ]  RES45024   R ล16ต C.59  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   60. [ ขอจอง ]  RES45025   R ล16ต C.60  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   61. [ ขอจอง ]  RES45026   R ล16ต C.61  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   62. [ ขอจอง ]  RES45027   R ล16ต C.62  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   63. [ ขอจอง ]  RES45028   R ล16ต C.63  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   64. [ ขอจอง ]  RES45029   R ล16ต C.64  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   65. [ ขอจอง ]  RES45030   R ล16ต C.65  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   66. [ ขอจอง ]  RES45031   R ล16ต C.66  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   67. [ ขอจอง ]  RES45032   R ล16ต C.67  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   68. [ ขอจอง ]  RES45033   R ล16ต C.68  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   69. [ ขอจอง ]  RES46987   R ล16ต C.69  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   70. [ ขอจอง ]  RES46988   R ล16ต C.70  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   71. [ ขอจอง ]  RES46989   R ล16ต C.71  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   72. [ ขอจอง ]  RES46990   R ล16ต C.72  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   73. [ ขอจอง ]  RES46991   R ล16ต C.73  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [946]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver