สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 39003,ฉ1 39004,ฉ2 39005,ฉ3 39006,ฉ4 39007,ฉ5 39008,ฉ6 39009,ฉ7 39010,ฉ8 39011,ฉ9 39012,ฉ10 39013,ฉ11 39014,ฉ12 39015,ฉ13 39016,ฉ14 39017,ฉ15 39018,ฉ16 39019,ฉ17 39020,ฉ18 39021,ฉ19
เลขหมู่ R ร-พ 2540
ชื่อคน
 • พระมหามนตรี(ทรัพย์)
 • ชื่อเรื่อง
 • ระเด่นลันได
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่12
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บรรณกิจ 2540
  บรรณลักษณ์ 31 หน้า 4 บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พระมหามนตรี(ทรัพย์)
 • ระเด่นลันได
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  RES39003   R ร-พ C.1  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  RES39004   R ร-พ C.2  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  RES39005   R ร-พ C.3  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  RES39006   R ร-พ C.4  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  RES39007   R ร-พ C.5  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  RES39008   R ร-พ C.6  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7.  RES39009   R ร-พ C.7  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8.  RES39010   R ร-พ C.8  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9.  RES39011   R ร-พ C.9  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10.  RES39012   R ร-พ C.10  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11.  RES39013   R ร-พ C.11  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12.  RES39014   R ร-พ C.12  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13.  RES39015   R ร-พ C.13  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14.  RES39016   R ร-พ C.14  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15.  RES39017   R ร-พ C.15  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   16.  RES39018   R ร-พ C.16  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   17.  RES39019   R ร-พ C.17  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   18.  RES39020   R ร-พ C.18  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   19.  RES39021   R ร-พ C.19  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [949]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver