สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 74409 ฉ.1 74410 ฉ.2 74411 ฉ.3
ISBN 978-616-527-437-1
เลขหมู่ 428 O-671-D 2554 ล.1
ชื่อคน
 • Osborne
 • ชื่อเรื่อง
 • Dinosaurs Before Dark
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2557
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Osborne
 • Dinosaurs Before Dark
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42B74409  428 O-671-D 2554 ล.1 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42B74410  428 O-671-D 2554 ล.1 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42B74411  428 O-671-D 2554 ล.1 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9510]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver