สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 74424 ฉ.1 74425 ฉ.2 74426 ฉ.3
ISBN 978-616-527-442-5
เลขหมู่ 428 O-671-A 2554 ล.6
ชื่อคน
 • Osborne
 • ชื่อเรื่อง
 • Afternoon on the Amazon
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2554
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Osborne
 • Afternoon on the Amazon
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42B74424  428 O-671-A 2554 ล.6 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42B74425  428 O-671-A 2554 ล.6 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42B74426  428 O-671-A 2554 ล.6 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9515]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver