สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 74454 ฉ.1 74455 ฉ.2 74456 ฉ.3
ISBN 978-974-9656-358
เลขหมู่ 500 ช-613 2550
ชื่อเรื่อง
 • วัสดุ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2550
  บรรณลักษณ์ 195 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วัสดุ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50A74454  500 ช-613 2550 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  50A74455  500 ช-613 2550 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  50A74456  500 ช-613 2550 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9525]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver