สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 74965 ฉ.8 74966 ฉ.9 74367 ฉ.10 74368 ฉ.11 74369 ฉ.12 74970 ฉ.13 74971 ฉ.14 74972 ฉ.15
ISBN 978-974-9909-15-1
เลขหมู่ 832.022 อ993ค 2557
ชื่อเรื่อง
 • ความฝัน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น 2557
  บรรณลักษณ์ 120 หน้า 99 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ความฝัน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  83A74965  832.022 อ993ค 2557 ฉ.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  83A74966  832.022 อ993ค 2557 ฉ.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  83A74967  832.022 อ993ค 2557 ฉ.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  83A74968  832.022 อ993ค 2557 ฉ.11  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  83A74969  832.022 อ993ค 2557 ฉ.12  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  83A74970  832.022 อ993ค 2557 ฉ.13  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  83A74971  832.022 อ993ค 2557 ฉ.14  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  83A74972  832.022 อ993ค 2557 ฉ.15  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9559]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver