สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38979,ฉ1
เลขหมู่ 923 ส-2 ม.ป.ป
ชื่อนิติบุคคล
 • สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • ชื่อเรื่อง
 • 200ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์ พริ้นติ้ง ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 102 หน้า
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • 200ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
 • สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A38979   923 ส-2 ม.ป.ป C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [957]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver