สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38978,ฉ1
เลขหมู่ อ.ส. 373 ร-6 2540
ชื่อนิติบุคคล
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • ชื่อเรื่อง
 • 60ปีเตรียมอุดมศึกษา 2480-2540
 • ครั้งที่พิมพ์
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ม.ป.ท. 2540
  บรรณลักษณ์ 688 หน้า บริจาค
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • การศึกษาขั้นมัธยม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • 60ปีเตรียมอุดมศึกษา 2480-2540
 • การศึกษาขั้นมัธยม
 • [958]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver