สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 74537 ฉ.1 74538 ฉ.2 74539 ฉ.3
ISBN 978-616-00-1314-2
เลขหมู่ 170 ส583ต 2557
ชื่อคน
 • สันติ เศวตวิมล
 • ชื่อเรื่อง
 • ตำนานชีวิต
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุีคส์ 2557
  บรรณลักษณ์ 262 หน้า 170 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สันติ เศวตวิมล
 • ตำนานชีวิต
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  17A74537  170 ส583ต 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  17A74538  170 ส583ต 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  17A74539  170 ส583ต 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9591]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver