สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 74555 ฉ.1 74556 ฉ.2 74557 ฉ.3
ISBN 978-616-527-478-4
เลขหมู่ 428.6 ฝ221- 2556
ชื่อเรื่อง
 • ฝึกอ่านภาษาอังกฤษจากข่าวรอบโลก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุีคส์ 2556
  บรรณลักษณ์ 184 หน้า 120 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ฝึกอ่านภาษาอังกฤษจากข่าวรอบโลก
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42B74555  428.6 ฝ221- 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42B74556  428.6 ฝ221- 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42B74557  428.6 ฝ221- 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9597]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver