สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 74692 ฉ.1 74693 ฉ.2 74694 ฉ.3
ISBN 978-616-00-1790-4
เลขหมู่ น ส758ท 2558
ชื่อคน
 • สุชา คริยา
 • ชื่อเรื่อง
 • ทิพย์เทวี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2558
  บรรณลักษณ์ 323 หน้า 210 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุชา คริยา
 • ทิพย์เทวี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  FIC74692  น ส758ท 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  FIC74693  น ส758ท 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  FIC4694  น ส758ท 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9641]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver