สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 74712 ฉ.1 74713 ฉ.2 74714 ฉ.3
ISBN 978-616-00-1576-4
เลขหมู่ อ 341.247 ส314- 2557
ชื่อเรื่อง
 • มลายู
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2557
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มลายู
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  REF74712  อ 341.247 ส314- 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  REF74713  อ 341.247 ส314- 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  REF74714  อ 341.247 ส314- 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9647]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver