สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 74757 ฉ.1 74758 ฉ.2 74759 ฉ.3
ISBN 978-616-527-569-9
เลขหมู่ 428.1 ป-334-50 2556
ชื่อคน
 • ประไพ ภูงามเชิง
 • ชื่อเรื่อง
 • 50 บทสนทนา 1,200 คำศัพท์ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เอ็มไอเอส 2556
  บรรณลักษณ์ 288 หน้า 120 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ประไพ ภูงามเชิง
 • 50 บทสนทนา 1,200 คำศัพท์ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42B74757  428.1 ป-334-50 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42B74758  428.1 ป-334-50 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42B74759  428.1 ป-334-50 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9664]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver