สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 74760 ฉ.1 74761 ฉ.2 74762 ฉ.3
ISBN 978-616-527-576-7
เลขหมู่ 428.3495911 7-688- 2556
ชื่อเรื่อง
 • 7,000 คำศัพท์ต้องรู้ในการฟัง - พูด - อ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เอ็มไอเอส 2556
  บรรณลักษณ์ 624 หน้า 99 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • 7,000 คำศัพท์ต้องรู้ในการฟัง - พูด - อ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42B74760  428.3495911 7-688- 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42B74761  428.3495911 7-688- 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42B74762  428.3495911 7-688- 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9665]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver