สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 74781 ฉ.1 74782 ฉ.2 74783 ฉ.3
ISBN78-616-00-1749-2
เลขหมู่ 746.43 ก397ถ 2558
ชื่อเรื่อง
 • ถักตุ๊กตาโครเชต์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุีคส์ 2558
  บรรณลักษณ์ 113 หน้า 200 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ถักตุ๊กตาโครเชต์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74B74781  746.43 ก397ถ 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74B74782  746.43 ก397ถ 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74B74783  746.43 ก397ถ 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9672]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver