สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 74784 ฉ.1 74785 ฉ.2 74786 ฉ.3
ISBN78-616-00-1750-8
เลขหมู่ 746 ก711ถ 2557
ชื่อคน
 • เกวลี
 • ชื่อเรื่อง
 • ถักเสื้อด้วยแฮร์พิน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุีคส์ 2557
  บรรณลักษณ์ 110 หน้า 180 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เกวลี
 • ถักเสื้อด้วยแฮร์พิน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74B74784  746 ก711ถ 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74B74785  746 ก711ถ 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74B74786  746 ก711ถ 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9673]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver