สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 74787 ฉ.1 74788 ฉ.2 74789 ฉ.3
ISBN78-616-527-470-8
เลขหมู่ 745.54 B-166-2 2556
ชื่อคน
 • Book Design
 • ชื่อเรื่อง
 • 266 แบบ ภาพจิ๋วตัดสนุกจากกระดาษโน้ตโพสต์อิท
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2556
  บรรณลักษณ์ 64 หน้า 99 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Book Design
 • 266 แบบ ภาพจิ๋วตัดสนุกจากกระดาษโน้ตโพสต์อิท
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74A74787  745.54 B-166-2 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74A74788  745.54 B-166-2 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74A74789  745.54 B-166-2 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9674]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver