สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 74805 ฉ.1 74806 ฉ.2 74807 ฉ.3
ISBN 978-616-527-377-0
เลขหมู่ 428.3495911 9-832 2555
ชื่อเรื่อง
 • 999 ประโยค ฝึกพูดอังกฤษ (เป็นเร็ว เรียนรู้ง่าย ใช้ได้จริง)
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เอ็มไอเอส 2555
  บรรณลักษณ์ 256 หน้า 99 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • 999 ประโยค ฝึกพูดอังกฤษ (เป็นเร็ว เรียนรู้ง่าย ใช้ได้จริง)
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42B74805  428.3495911 9-832 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42B74806  428.3495911 9-832 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42B74807  428.3495911 9-832 2555 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9680]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver