สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 74820
ISBN 978-616-00-1267-1
เลขหมู่ 895.913 ห561- 2557
ชื่อคน
 • แก้วแต้ม
 • ชื่อเรื่อง
 • นิมิตนาคา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุีคส์ 2557
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • แก้วแต้ม
 • นิมิตนาคา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A74820  895.913 ห561- 2557  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9687]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver