สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 74879 ฉ.1 74880 ฉ.2 74881 ฉ.3
ISBN 978-616-00-1647-1
เลขหมู่ 895.913 ช726ว 2557
ชื่อคน
 • เชอริณ
 • ชื่อเรื่อง
 • วิวาห์สนธยา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2557
  บรรณลักษณ์ 535 หน้า 330 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เชอริณ
 • วิวาห์สนธยา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A74879  895.913 ช726ว 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A74880  895.913 ช726ว 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A74881  895.913 ช726ว 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9715]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver