สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 39402,ฉ1
เลขหมู่ 294.32 พ-ธ ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • พระภาวนาพิสาลเถร(ถาวร จิตฺตถาวโร)
 • ชื่อเรื่อง
 • ธรรมปฏิบัติ เล่ม 1
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ม.ป.ท.
  บรรณลักษณ์ 416 หน้า
  หมายเหตุ ที่ระลึกเนื่องในมุทิตาสักการะ วันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อถาวร 4 มีนาคม 2538
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • พุทธศาสนา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พระภาวนาพิสาลเถร(ถาวร จิตฺตถาวโร)
 • ธรรมปฏิบัติ เล่ม 1
 • พุทธศาสนา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  29A39402   294.32 พ-ธ ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [973]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver