สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 74947
ISBN 978-981-4382-14-4
เลขหมู่ REF 959.053 M-587-C 2012
ชื่อเรื่อง
 • Cold War Southeast Asia
 • พิมพลักษณ์ China Hung Hing 2012
  บรรณลักษณ์ 376 หน้า
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Cold War Southeast Asia
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF74947  REF 959.053 M-587-C 2012  ให้บริการ  ไม่ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9772]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver