สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 74948 ฉ.1 74949 ฉ.2 74950 ฉ.3
ISBN 978-616-00-1636-5
เลขหมู่ 910.4 P-663-ญ 2557
ชื่อเรื่อง
 • ญี่ปุ่นหมุนรอบตัว
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2557
  บรรณลักษณ์ 354 บาท 300 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ญี่ปุ่นหมุนรอบตัว
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  91A74948  910.4 P-663-ญ 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  91A74949  910.4 P-663-ญ 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  91A74950  910.4 P-663-ญ 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9773]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver