สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 75090 ฉ.1 75091 ฉ.2 75092 ฉ.3 75093 ฉ.4 75094 ฉ.5 75095 ฉ.6 75096 ฉ.7 75097 ฉ.8 75098 ฉ.9 75099 ฉ.10
ISBN 978-974-432-933-2
เลขหมู่ 495.9107 ภ483- 2557
ชื่อเรื่อง
 • ภาษาไทย ม.4-5-6
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ภูมิบัณฑิต 2557
  บรรณลักษณ์ 504 หน้า 199 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ภาษาไทย ม.4-5-6
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A75090  495.9107 ภ483- 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  49A75091  495.9107 ภ483- 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  49A75092  495.9107 ภ483- 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  49A75093  495.9107 ภ483- 2557 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  49A75094  495.9107 ภ483- 2557 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  49A75095  495.9107 ภ483- 2557 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  49A75096  495.9107 ภ483- 2557 ฉ.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  49A75097  495.9107 ภ483- 2557 ฉ.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  49A75098  495.9107 ภ483- 2557 ฉ.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  49A75099  495.9107 ภ483- 2557 ฉ.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9788]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver