สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 75110 ฉ.1 75111 ฉ.2 75112 ฉ.3 75113 ฉ.4 75114 ฉ.5 75115 ฉ.6 75116 ฉ.7 75117 ฉ.8 75118 ฉ.9 75119 ฉ.10
ISBN 978-974-432-939-4
เลขหมู่ 530.076 พ252ฟ 2558
ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 3 ม.4-6
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ภูมิบัณฑิต 2558
  บรรณลักษณ์ 408 หน้า 180 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 3 ม.4-6
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  53A75110  530.076 พ252ฟ 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  53A75111  530.076 พ252ฟ 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  53A75112  530.076 พ252ฟ 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  53A75113  530.076 พ252ฟ 2558 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  53A75114  530.076 พ252ฟ 2558 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  53A75115  530.076 พ252ฟ 2558 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  53A75116  530.076 พ252ฟ 2558 ฉ.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  53A75117  530.076 พ252ฟ 2558 ฉ.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  53A75118  530.076 พ252ฟ 2558 ฉ.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  53A75119  530.076 พ252ฟ 2558 ฉ.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9790]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver