สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 75153 ฉ.1 75154 ฉ.2 75155 ฉ.3
ISBN 978-974-414-270-2
เลขหมู่ 030 จ591ฉ 2556
ชื่อคน
 • จือ สุ่ย จิง
 • ชื่อเรื่อง
 • ฉลาดได้อีก!
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เบรนจีเนียส 2556
  บรรณลักษณ์ 152 หน้า 185 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จือ สุ่ย จิง
 • ฉลาดได้อีก!
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  03A75153  030 จ591ฉ 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  03A75154  030 จ591ฉ 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  03A75155  030 จ591ฉ 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9795]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver