สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 75249 ฉ.1 75250 ฉ.2 75251 ฉ.3 75252 ฉ.4 75253 ฉ.5
ISBN 978-974-412-581-1
เลขหมู่ 570.76 ป-267-N 2552
ชื่อคน
 • ประดิษฐ์
 • ชื่อเรื่อง
 • New สรุปเข้มชีววิทยาพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2552
  บรรณลักษณ์ 216 หน้า 95 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ประดิษฐ์
 • New สรุปเข้มชีววิทยาพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  57A75249  570.76 ป-267-N 2552 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  57A75250  570.76 ป-267-N 2552 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  57A75251  570.76 ป-267-N 2552 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  57A75252  570.76 ป-267-N 2552 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  57A75253  570.76 ป-267-N 2552 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9824]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver