สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 75244 ฉ.1 75245 ฉ.2 75246 ฉ.3 75247 ฉ.4 75248 ฉ.5
ISBN 978-974-412-582-8
เลขหมู่ 530.076 ป-467-N 2552
ชื่อคน
 • ปรีชา ไชยเพ็ชร
 • ชื่อเรื่อง
 • New สรุปเข้มฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2552
  บรรณลักษณ์ 236 หน้า 95 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปรีชา ไชยเพ็ชร
 • New สรุปเข้มฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  53A75244  530.076 ป-467-N 2552 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  53A75245  530.076 ป-467-N 2552 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  53A75246  530.076 ป-467-N 2552 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  553A75247  530.076 ป-467-N 2552 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  53A75248  530.076 ป-467-N 2552 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9825]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver