สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 75429 ฉ.1 75430 ฉ.2 75431 ฉ.3 75432 ฉ.4 75433 ฉ.5 80913 ฉ.6
ISBN 978-616-274-115-9
เลขหมู่ 510.076 ท-146-ห 2555
ชื่อคน
 • ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา
 • ชื่อเรื่อง
 • 1001 Tests in Maths 1
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2555
  บรรณลักษณ์ 572 หน้า 260 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • คณิตศาสตร์-ข้อสอบและเฉลย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา
 • 1001 Tests in Maths 1
 • คณิตศาสตร์-ข้อสอบและเฉลย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  51A75429  510.076 ท-146-1 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  51A75430  510.076 ท-146-1 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  51A75431  510.076 ท-146-1 2555 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  51A75432  510.076 ท-146-1 2555 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  51A75433  510.076 ท-146-1 2555 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  51A80913  510.076 ท-146-ห 2555 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9851]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver