สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 75329 ฉ.1 75330 ฉ.2 75331 ฉ.3 75332 ฉ.4 75333 ฉ.5
ISBN 978-616-274-290-3
เลขหมู่ 373.076 ส-761-N 2556
ชื่อคน
 • สุชาวดี เกษณี
 • ชื่อเรื่อง
 • New สรุปเข้มภาษาไทย ม.3
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2556
  บรรณลักษณ์ 260 หน้า 105 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุชาวดี เกษณี
 • New สรุปเข้มภาษาไทย ม.3
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  37A75329  373.076 ส-761-N 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  37A75330  373.076 ส-761-N 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  37A75331  373.076 ส-761-N 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  37A75332  373.076 ส-761-N 2556 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  37A75333  373.076 ส-761-N 2556 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9852]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver