สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 75399 ฉ.1 75400 ฉ.2 75401 ฉ.3 75402 ฉ.4
ISBN 978-974-412-600-9
เลขหมู่ 510 น-616-N 2552
ชื่อคน
 • นิพนธ์ ตังคณารักษ์
 • ชื่อเรื่อง
 • New สรุปเข้มเคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2552
  บรรณลักษณ์ 224 หน้า 95 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • เคมี - การศึกษาและการสอน(มัธยมศึกษา)
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นิพนธ์ ตังคณารักษ์
 • New สรุปเข้มเคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4
 • เคมี - การศึกษาและการสอน(มัธยมศึกษา)
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  51A75399  510 น-616-N 2552 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  51A75400  510 น-616-N 2552 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  51A75401  510 น-616-N 2552 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  51A75402  510 น-616-N 2552 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9884]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver