สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76464,ฉ1 76465,ฉ2 76466,ฉ3
ISBN 974-974-298-844-9
เลขหมู่ 805 ว629ก 2556
ชื่อคน
 • วนิดา บำรุงไทย
 • ชื่อเรื่อง
 • การพูดและการเขียนในโอกาสพิเศษ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สุวีริยาสาส์น 2556
  บรรณลักษณ์ 272 หน้า 250 บาท
  หัวเรื่อง
 • การพูด
 • วนิดา บำรุงไทย
 • การพูดและการเขียนในโอกาสพิเศษ
 • การพูด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80A76464  805 ว629ก 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  80A76465  805 ว629ก 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  80A76466  805 ว629ก 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10228]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver