สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76985, ฉ4
ISBN 978-974-414-284-9
เลขหมู่ 808.5 ม-819-1 2556
ชื่อคน
 • เมอริล รูเนียน
 • ชื่อเรื่อง
 • 1000 ประโยคพูดในทุกสถานการณ์การทำงานที่เป็นปัญหา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เอ็กซ์เปอร์เน็ท 2556
  บรรณลักษณ์ 204 หน้า 200 บาท
  หัวเรื่อง
 • การพูด
 • เพิ่มบุคคล
 • ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์, ผู้แปล
 • เมอริล รูเนียน
 • 1000 ประโยคพูดในทุกสถานการณ์การทำงานที่เป็นปัญหา
 • การพูด
 • ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B76985  808.5 ม-819-1 2556 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10350]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver