สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77115, ฉ1
ISBN 974-255-521-4
เลขหมู่ 895.9112 พ832บ 2545
ชื่อคน
 • พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ
 • ชื่อเรื่อง
 • บทละครนอก
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 10
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : รพาสาส์น (1991) 2545
  บรรณลักษณ์ 566 หน้า 180 บาท
  หัวเรื่อง
 • วรรณกรรมไทย
 • พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ
 • บทละครนอก
 • วรรณกรรมไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A77115  895.9112 พ832บ 2545 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10443]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver