สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77080, ฉ3
ISBN 978-8364-63-1
เลขหมู่ 910.442 ท211ข 2539
ชื่อคน
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
 • ชื่อเรื่อง
 • ข้ามฝั่งแห่งฝัน
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ 2539
  บรรณลักษณ์ 174 หน้า 150 บาท
  หัวเรื่อง
 • พระราชนิพนธ์ - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
 • ข้ามฝั่งแห่งฝัน
 • พระราชนิพนธ์ - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  91A77080  910.442 ท211ข 2539 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10487]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver