สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77331, ฉ1 77332, ฉ2 77333, ฉ3
ISBN 978-974-314-909-2
เลขหมู่ 895.913 ค371ล 2556
ชื่อคน
 • คำพูน บุญทวี
 • ชื่อเรื่อง
 • ลูกอีสาน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โป๊ยเซียน 2556
  บรรณลักษณ์ 312 หน้า 250 บาท (ูกอีสานฉบับปกแข็ง)
  หัวเรื่อง
 • นวนิยายไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • คำพูน บุญทวี
 • ลูกอีสาน
 • นวนิยายไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A77331  895.913 ค371ล 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A77332  895.913 ค371ล 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A77333  895.913 ค371ล 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10578]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver