สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77402, ฉ1 77403, ฉ2 77404, ฉ3
ISBN 978-616-7552-48-4
เลขหมู่ 895.91 ช813บ 2557
ชื่อคน
 • โชคชัย บัณฑิต
 • ชื่อเรื่อง
 • บ้านเก่า
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สายส่งศึกษิต บริษัทเคล็ดไทย จำกัด 2557
  บรรณลักษณ์ 147 หน้า 235 บาท ปกแข็ง
  หมายเหตุ รางวัลซีไรต์ ปี 2544
  หัวเรื่อง
 • วรรณกรรมไทย - การประกวด
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • โชคชัย บัณฑิต
 • บ้านเก่า
 • วรรณกรรมไทย - การประกวด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A77402  895.91 ช813บ 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A77403  895.91 ช813บ 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A77404  895.91 ช813บ 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10656]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver