สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 77735, ฉ1 77736, ฉ2 77737, ฉ3
ISBN 978-616-04-1854-1
เลขหมู่ 153.8 ก725ด 2559
ชื่อคน
 • กุลชาติ จุลเพ็ญ
 • ชื่อเรื่อง
 • ดอกเตอร์จากกองขยะ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 5
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊ส์พับลิเคชั่นส์ 2559
  บรรณลักษณ์ 208 หน้า 175 บาท
  หัวเรื่อง
 • กำลังใจ
 • กุลชาติ จุลเพ็ญ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กุลชาติ จุลเพ็ญ
 • ดอกเตอร์จากกองขยะ
 • กำลังใจ
 • กุลชาติ จุลเพ็ญ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  15A77735  153.8 ก725ด 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  15A77736  153.8 ก725ด 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  15A77737  153.8 ก725ด 2559 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10721]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver